Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Khánh)
 • (viethong83)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi, giao lưu học sinh giỏi Toán và Tiếng Việt Cấp tiểu học huyện Mường La - Năm học 2013 - 2014

  UBND HUYỆN MƯỜNG LA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GD&ĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 03 /KH-GD&ĐT Mường La, ngày 12 tháng 02 năm 2014 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi, giao lưu học sinh giỏi Toán và Tiếng Việt Cấp tiểu học huyện Mường La - Năm học 2013 - 2014...

  KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi "Kể chuyện về Bác Hồ" cấp trường lần thứ 2

  UBND HUYỆN MƯỜNG LA TRƯỜNG TH CHIỀNG SAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : …. /KH-THCS Chiềng San, ngày 28 tháng 2 năm 2014 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi "Kể chuyện về Bác Hồ" cấp trường lần thứ 2 Năm học 2013-2014 Căn cứ Kế hoạch số …./KH-HT về việc triển khai thực hiện công tác giáo dục đạo đức năm học 2013 –...

  KỊCH BẢN DIỄN TẬP PHÒNG CHỐNG GIẢM NHẸ RỦI RO THIÊN TAI

  UBND HUYỆN MƯỜNG LA TRƯỜNG TIỂU HỌC CHIỀNG SAN KỊCH BẢN DIỄN TẬP PHÒNG CHỐNG GIẢM NHẸ RỦI RO THIÊN TAI Năm học 2015 - 2016 I. Thời gian- địa điểm: 07 giờ sáng ngày 30 tháng 10 năm 2015. Tại trường tiểu học Chiềng San, xã Chiềng San, huyện Mường La, Sơn la II. Thành phần tham dự: BGH, TPT, GVCN lớp 5A + 5B trung tâm, HS lớp 5, CBGV trong hội đồng sư phạm nhà trường. Phụ huynh: …………………………………………………………….…….. III. Công tác chuẩn bị: - Chuẩn bị...

  KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI TÌM HIỂU VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG CẤP TRƯỜNG LẦN THỨ NHẤT, NĂM HỌC 2015 - 2016

  UBND HUYỆN MƯỜNG LA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC CHIỀNG SAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 25 /KH-THCS ...

  quyết định

  PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG TIỂU HỌC CHIỀNG SAN Số : /QĐ.TTr - THCS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

  Biên bản bìh xét thi đua HKI - năm học 2012 - 2013

  PHÒNG GD & ĐT MƯỜNG LA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH CHIỀNG SAN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BIÊN BẢN Bình xét thi đua cuối học kỳ I. Năm học 2012 - 2013 Tổ khối: 4 + 5 Thời...

  Quyết định

  PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG TIỂU HỌC CHIỀNG SAN Số : 09 /QĐ-THCS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Chiềng San, ngày 6 tháng 12 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH Về...

  Báo cáo kết quả thi GV giỏi cấp trường 2012 - 2013

  PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MƯỜNG LA TRƯỜNG TIỂU HỌC CHIỀNG SAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. ...

  Báo cáo kết quả thi GV giỏi cấp trường 2012 - 2013

  PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MƯỜNG LA TRƯỜNG TIỂU HỌC CHIỀNG SAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. ...

  Báo cáo kết quả thi Viết chữ đẹp cấp trường

  PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG TIỂU HỌC CHIỀNG SAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Chiềng San, ngày 12 tháng 12 năm 2012 BÁO CÁO Kết quả Hội thi viết chữ đẹp cấp trường đối với Giáo viên và Học sinh Năm học: 2012 -...

  Biên bản xét nghỉ dưỡng sức sau thai sản

  PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MƯỜNG LA TRƯỜNG TIỂU HỌC CHIỀNG SAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Chiềng San, ngày 06 tháng 11 năm 2012 BIÊN BẢN Họp xét nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe của người lao động tham gia BHXH. Năm: 2012 Hôm nay vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 06 tháng 11 năm 2012. Tại phòng hội đồng trường Tiểu học Chiềng San tiến hành họp xét nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe...

  NGHỊ QUYẾT CBCC NĂM 2012 - 2013

  CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC MƯỜNG LA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS CHIỀN SAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

  đơn xin nghỉ việc không lương

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG Năm học: 2012 - 2013 Kính gửi: - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chiềng San - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mường La Tên tôi là: Hà Thị Hồng Nga Sinh ngày:...

  bản kiểm điểm Đảng viên

  ĐẢNG ỦY XA CHIỀNG SAN CHI BỘ TRƯỜNG TH CHIỀNG SAN ******* ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM Chiềng San, ngày..... tháng.....năm 2012 BẢN KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH Theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” --------------------------------- Họ và tên: Nguyễn Mạnh Sử Chức vụ hiện nay: Bí thư Chi bộ - hiệu trưởng Là đảng viên thuộc chi bộ: Trường Tiểu học Chiềng San, Đảng bộ: Xã...

  Quyết định

  PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG TIỂU HỌC CHIỀNG SAN Số : /QĐ-THCS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Chiềng San, ngày ...... tháng 12 năm...

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc