Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Khánh)
 • (viethong83)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  ĐƠN XIN VAY TIỀN

  CĐ GIÁO DỤC MƯỜNG LA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TH CHIỀNG SAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN VAY TIỀN CỦA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC CHIỀNG SAN ...

  danh sách học sinh hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2016 - 2017

  UBND HUYỆN MƯỜNG LA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG...

  GHỊ QUYẾT Đại hội chi bộ trường TH Chiềng san lần thứ nhất Nhiệm kỳ 2010-2013

  ĐẢNG BỘ XÃ CHIỀNG SAN CHI BỘ TRƯỜNG THCS CHIỀNG SAN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Chiềng San, ngày 16 tháng 4 năm 2010 NGHỊ QUYẾT Đại hội chi bộ trường TH Chiềng san lần thứ nhất Nhiệm kỳ 2010-2013 Đại hội chi bộ trường TH Chiềng San lần thứ nhất nhiệm kỳ 2010-2013 được tiến hành ngày 16 tháng 4 năm 2010. Về dự đại hội có 09 đảng viên trong tổng số 10 đảng viên của chi bộ. Trong 1/2 ngày làm việc với tinh thần khẩn...

  TỜ TRÌNH Đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử các chức danh

  ĐẢNG BỘ XÃ CHIỀNG SAN Chi bộ trường Tiểu học CS Số -TTr/CB ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Chiềng San, ngày 19 tháng 4 năm 2010 TỜ TRÌNH Đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử các chức danh Kính gửi: Ban thường vụ Đảng ủy xã Chiềng San Thực hiện sự...

  NỘI QUY LÀM VIỆC

  ĐẢNG BỘ XÃ CHIỀNG SAN CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC CHIỀNG SAN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Chiềng San, ngày tháng 4 năm 2010 NỘI QUY LÀM VIỆC Đại hội chi bộ trường tiểu học chiềng san lần thứ 3 nhiệm kỳ 2010 - 2013 Để góp phần cho sự thành công của Đại hội. Ban tổ chức Đại hội thông qua nội quy làm việc của Đại hội. Đề nghị các vị đại biểu về dự Đại...

  CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHI BỘ

  ĐẢNG BỘ XÃ CHIỀNG SAN Chi bộ trường TH.CS ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ trường tiểu học Chiềng San Nhiệm kỳ 2010-2013 Đại hội chi bộ trường tiểu học Chiềng San nhiệm kỳ 2010-2013 diễn ra từ hồi ........ phút đến.... giờ .... ngày ...../2010. Sau ½ ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần tự giác, dân chủ, đổi mới và đầy trách nhiệm. Đại hội đã hoàn thành nội dung, chương...

  BÁO CÁO TỔNG KẾT CHI BỘ

  ĐẢNG BỘ XÃ CHIỀNG SAN Chi bộ trường THCS Chiềng san Số -BC/CB ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Chiềng San, ngày tháng4 năm 2010 BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ NHIỆM KÌ 2008 - 2010; PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC CHIỀNG SAN NHIỆM KÌ 2010 - 2013 Năm 2010 là năm mà toàn Đảng toàn quân, toàn dân ra sức thi đua lập thành tích kỉ niệm 1000...

  CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI BỘ

  CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG TH CHIỀNG SAN LẦN THỨ 3 NHIỆM KÌ 2010 - 2013. TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC NGƯỜI ĐIỀU HÀNH NGƯỜI THỰC HIỆN 1 Chào cờ 2 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 3 Giới thiệu và mời đoàn chủ tịch, thư ký lên làm việc 4 Khai mạc Đại hội Đoàn chủ tịch 5 ...

  BIỂU QUYẾT CHỈ TIÊU

  ĐẢNG BỘ XÃ CHIỀNG SAN Chi bộ trường TH.CS ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Chiềng San, ngày tháng năm 2010 BIỂU QUYẾT CHỈ TIÊU CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM. 1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ. 1.1. Lãnh đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể. - Chỉ tiêu: + Chính quyền: Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đã xây dựng và được duyệt trong kế hoạch năm học: đạt...

  BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ CHI BỘ TH CHIỀNG SAN

  ĐẢNG BỘ XÃ CHIỀNG SAN CHI BỘ TRƯỜNG THCS CHIENG SAN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Chiềng San, ngày tháng4 năm 2010 BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ BAN CHI ỦY CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC CHIỀNG SAN NHIỆM KÌ 2008 - 2010; PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KÌ 2010 - 2013 Thực hiện kế hoạch số .......-KH/ĐU ngày ...........của Ban thường vụ Đảng ủy về việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc tiến tời Đại hội...

  Báo cáo ĐH Chi bộ

  ĐẢNG BỘ XÃ CHIỀNG SAN CHI BỘ TRƯỜNG TIEU HOC CHIENG SAN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Chiềng San, ngày tháng năm 2010 BÁO CÁO Về cơ cấu nhân sự ban chi ủy, chi bộ lần thứ 3 nhiệm kì 2010 – 2013 Thực hiện kế hoạch số 187-KH/HU ngày 27/10/2009 của ban thường vụ huyện uỷ Mường La về tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đảng bộ huyện lần thứ XIX và thực...

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc